Dilekçe vermek muhâkemeleşmeye girer mi?

AKAİD SORULARI 17 Mart 2018 - 13:27 265 KEZ OKUNDU

Dilekçe vermek muhâkemeleşmeye girer mi?

 

Soru: Dilekçe vermek muhâkemeleşmeye girer mi?

Sorunun tam metni: Selâmun aleykum ve rahmetullah… İmza atmayı unuttuğumda tekrar içeri alınmamak için adliyeye dilekçe verdim. Bu muhâkemeleşmeye girer mi? Dilekçemin sonunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim yazdım. Bu tâğûtun hükmüne boyun eğmek midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Ve aleykum selâm ve rahmetullâh… Kardeşim! Allâh Azze ve Celle seni ve diğer tüm mustazafları içinde bulundukları bu ve benzeri mihnetlerden en hayırlı şekilde kurtarsın. Bizlere güzel bir kullukla yanına ulaşmayı nasib etsin. Allâhumme Âmîn.

Öncelikli olarak sana ve diğer bazı Müslüman kardeşlerime nasihatim: “İlim, amelden öncedir” kaidesini hatırlatmak olacaktır. Bir amel yapılmadan önce onun fıkhı ve hükmü öğrenilir, sonrasında ise amel edilir. Amel edildikten sonra onun fıkhı ve hükmü araştırılmaz. Bu, üzerinde ittifak edilmiş olan mezkûr kaideyi tersine çevirmektir.  

Sorduğun soruya geçersek:

Kardeşim! İslâm kanunları ile hükmetmeyecek bir merciye muhâkeme olmanın küfür olmasının illeti, ondan hüküm istemektir. Onu, Kur’ân ve Sünnete mukâbil kanun koyucu yerine koymak ve böylece tâbi olmaktır. Bu nedenle içinde zikrettiğim fiillerin olmadığı ameller, küfür değildir. Yani adliyeye her başvurmak ve zikrettiğim şeylerin dışında onlardan istifâde etmek küfür değildir. Kaçırılan imza gününde özrün olduğunu bildirmek de -Allâh’u Âlem- böyle olup küfür değildir.

Diğer yandan bu ve benzeri makamlara yazılan her yazı da aynı hükümde değildir. Bazıları mubah, bazıları haram ve bazıları da küfür olabilir. Kişi ne yazdığı kendisi daha iyi bilir. Şâhit olarak Allâh kâfidir.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1439h./2018m.